کلیدواژه‌ها = ریزمقیاس نمایی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی وضوح فضایی نقشه های تبخیر و تعرق واقعی در حوضه زاینده رود

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 129-140

مینا ارست؛ ابوالفضل رنجبر؛ خدایار عبداللهی؛ سیدحجت موسوی


3. تحلیل مقایسه ای میانگین ماهانه درجه روزهای گرمایش و سرمایش ایران طی دوره های گذشته و آینده

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 197-209

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ احمد مزیدی؛ تیمور علیزاده