کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
تعداد مقالات: 14
4. بررسی و ارزیابی بافت فرسوده شهر ایلام با رویکرد مدیریت بحران زلزله

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 111-126

امیر محمودزاده؛ ایران غازی؛ مریم عسکری


5. ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه1 شهرتبریز

دوره 24، شماره 95، پاییز 1394، صفحه 37-50

محسن احد نژاد روشتی؛ شهریور روستایی؛ محمدجواد کاملی فر


6. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نقش پذیری نهادهای محلی جهت مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی ( شهرستان قیروکارزین )

دوره 23، شماره 89، بهار 1393، صفحه 46-53

سیده فاطمه حسینی؛ محمد سلیمانی؛ فرهاد عزیزپور؛ زهرا پربار


7. تحلیلی بر نقش پدافند غیرعامل در امنیت راهبردی کلانشهرها

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 87-92

علی جوزی خمسلویی؛ هدی جواهران


9. مدیریت بحران شهرها با تأکید بر سیل

دوره 20، شماره 79، پاییز 1390، صفحه 66-73

مسعود تقوایی؛ فهیمه سلیمانی


12. عوامل طبیعى و بحران هاى شهرى با تأکید بر صاعقه

دوره 16، شماره 64، زمستان 1386، صفحه 57-60

مسعود تقوایی؛ مرتضی فاضلی


13. فرایند مدیریت بحران در کاهش بلایاى طبیعى (زلزله)

دوره 15، شماره 59، پاییز 1385، صفحه 22-26

غلامرضا لطیفی