کلیدواژه‌ها = زلزله
برآورد میزان جابه جایی سطح زمین در اثنای زمین لرزه تیرماه 1399 شمال غرب ایران - محدوده مورد مطالعه: شهر قطور

دوره 31، شماره 122، شهریور 1401، صفحه 207-219

ریحانه مدیرزاده؛ راشد امامی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ عارف رستمی


تحلیل آسیب پذیری ابعاد طبیعی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی کلان شهر کرمانشاه در برابر زلزله

دوره 30، شماره 117، خرداد 1400، صفحه 223-249

اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی؛ محمد رضا کرمی؛ کیومرث ملکی


بررسی و ارزیابی بافت فرسوده شهر ایلام با رویکرد مدیریت بحران زلزله

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 111-126

امیر محمودزاده؛ ایران غازی؛ مریم عسکری


ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت های شهری با استفاده از ANP و GIS (مطالعه موردی: شهر سمیرم)

دوره 25، شماره 100، اسفند 1395، صفحه 129-146

سید علی علوی؛ سید مصطفی حسینی؛ فریبا بهرامی؛ مهراب عاشورلو


مدل تحلیل خسارت لرزه ای زیرساخت های حیاتی بر مبنای سیستم اطلاعات مکانی

دوره 25، شماره 98، شهریور 1395، صفحه 91-111

محمد اسکندری؛ مهدی مدیری؛ بابک امیدوار؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمدعلی نکویی؛ علی علیدوستی


کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نقش پذیری نهادهای محلی جهت مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی ( شهرستان قیروکارزین )

دوره 23، شماره 89، اردیبهشت 1393، صفحه 46-53

سیده فاطمه حسینی؛ محمد سلیمانی؛ فرهاد عزیزپور؛ زهرا پربار


تحلیلى بر آسیب‏ پذیرى مساکن روستایى (مطالعه موردى: مساکن روستایى شهرستان بافت)

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1390، صفحه 68-73

سید اسکندر صیدایی؛ حسن قره نژاد؛ ایوب فیروزی


آسیب پذیرى بافت تاریخى شهر یزد در برابر زلزله

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1386، صفحه 54-60

حسین کلانتری خلیل آباد؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف آقا صفری