کلیدواژه‌ها = SWOT
تعداد مقالات: 4
4. بررسی کاربری اراضی در شهر مهاباد با استفاده از مدل SWOT

دوره 22، شماره 86، بهار 1392، صفحه 87-99

علی موحد؛ منصور عزیزی؛ نعمت کرده