کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 31
3. وردایی فصلی ابرهای مایع در گستره ایران مبتنی بر داده های سنجنده MODIS ماهواره TERRA

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 7-19

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ بهناز نصیری خوزانی؛ طیبه اکبری ازیرانی


4. ارزیابی مؤلفه های زاویه انحراف قائم حاصل از تلفیق مدل ژئوپتانسیلی جهانی و مدل رقومی زمین در ایران

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 21-28

روح اله کریمی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ سیاوش یوسفی


5. تحلیل میانگین درازمدت تابش بلند زمینی ایران با داده های سنجش از دور

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 199-209

امیدرضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیّد ابوالفضل مسعودیان


6. واکاوی همدید اثر گرمایش جهانی بر روند دمای ترازهای جوّی در ایران

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 211-222

فرامرز خوش اخلاق؛ نعمت احمدی؛ مصطفی کریمی


7. تحلیل اثر نوسان اطلس شمالی بر تغییرپذیری پوشش گیاهی ایران

دوره 27، شماره 108، زمستان 1397، صفحه 151-164

محمد رضایی؛ الهام قاسمی فر؛ چنور محمدی


9. بررسی نوسان بارش ماهانه و سالانه ایران در طیف های مختلف

دوره 27، شماره 105، بهار 1397، صفحه 199-217

مصطفی کرمپور؛ زهرا زارعی چقابلکی؛ منصور حلیمی؛ مصطفی نوروزی میرزا


10. معرفی و ارزیابی مدل جهانی همسان سازی داده های زمینی با داده های مشاهده ای در ایران

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 5-17

مرتضی میری؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ مهدی پورهاشمی


11. مطالعه پتانسیل های اقلیم گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 103-115

سجاد فردوسی؛ حمید رضا شاه محمدی؛ محبوبه جلالی


12. تحلیل مقایسه ای میانگین ماهانه درجه روزهای گرمایش و سرمایش ایران طی دوره های گذشته و آینده

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 197-209

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ احمد مزیدی؛ تیمور علیزاده


13. ارزیابی توانمندی مدل های AOGCM در شبیه سازی طول دوره های خشک با رویکرد بررسی عدم قطعیت و تغییر اقلیم در گستره ایران

دوره 26، شماره 103، پاییز 1396، صفحه 43-58

سید کرامت هاشمی عنا؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ حمید نظری پور


14. برآورد تغییرات جنگل براساس عوامل اقلیمی با استفاده ازتصاویر ماهواره ای

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 127-137

علی احمدآبادی؛ امان اله فتح نیا؛ سعید رجایی


15. ارزیابی مقایسه ای صحت ارتفاعی مدل های رقومی ارتفاعی ASTER و SRTM

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 103-113

رضا آقاطاهر؛ مهدی صمدی؛ ایلیا لعلی نیت؛ ایمان نجفی


20. پهنه بندی مکانی- زمانی نیاز گرمایش و سرمایش فصلی و سالانه ایران

دوره 23، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 90-83

سید ابوالفضل مسعودیان؛ رضا ابراهیمی؛ منیره محمدی


22. آسیب شناسی شهرهای جدید در ایران

دوره 22، شماره 88، زمستان 1392، صفحه 47-57

حسین حاتمی نژاد؛ زهرا زمانی؛ صادق حاجی نژاد؛ محمد قضایی


23. پایگاه های داده شبکه ای بارش

دوره 22، 86-1، تابستان 1392، صفحه 83-88

اسماعیل نصرآبادی


24. تبیین جریانات مناطق میان - مرزی و اثرات آن بر توسعه منطقه ای(مطالعه موردی: منطقه میان- مرزی بانه)

دوره 22، شماره 86، بهار 1392، صفحه 75-86

خدر فرجی راد؛ علی محمدپور؛ ریباز قربانی نژاد