کلیدواژه‌ها = اقتصاد جهانی
تعداد مقالات: 1
1. جهان شهرها و نقشه های جدید ژئوپلیتیکی

دوره 24، شماره 95، پاییز 1394، صفحه 63-80

یاشار ذکی؛ عاطفه گلفشان