کلیدواژه‌ها = تاپسیس
تعداد مقالات: 2
2. مکانیابی بهینه حسگرهای مانیتورینگ ترافیکی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس

دوره 23، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 50-41

ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ محمودرضا دلاور؛ سمیه رخساری طالمی