کلیدواژه‌ها = آسیب پذیری
تعداد مقالات: 7
4. بررسی و ارزیابی بافت فرسوده شهر ایلام با رویکرد مدیریت بحران زلزله

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 111-126

امیر محمودزاده؛ ایران غازی؛ مریم عسکری


5. بررسی آسیب پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 25، شماره 100، زمستان 1395، صفحه 17-34

محمد حسن یزدانی؛ افشار سیدین


6. ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت های شهری با استفاده از ANP و GIS (مطالعه موردی: شهر سمیرم)

دوره 25، شماره 100، زمستان 1395، صفحه 129-146

سید علی علوی؛ سید مصطفی حسینی؛ فریبا بهرامی؛ مهراب عاشورلو


7. ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه1 شهرتبریز

دوره 24، شماره 95، پاییز 1394، صفحه 37-50

محسن احد نژاد روشتی؛ شهریور روستایی؛ محمدجواد کاملی فر