کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 14
2. بررسی جزایر حرارتی شهری و ارتباط آن با شرایط آلودگی هوا و شاخص های NDVI و NDBI در شهر اراک

دوره 28، شماره 112، زمستان 1398، صفحه 249-264

مهرداد هادی پور؛ حمید دارابی؛ علی اکبر داودی راد


3. کاربرد داده های سنجش از دوردر آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: شهرکرد

دوره 28، شماره 111، پاییز 1398، صفحه 235-250

محسن شاطریان؛ سید حجت موسوی؛ زهرا مومن بیک


4. استخراج نقشه کاربری اراضی با استفاده از مقایسه الگوریتم های مختلف طبقه بندی پیکسل پایه و شئ گرا؛ مطالعه موردی: شهر زنجان

دوره 28، شماره 110، تابستان 1398، صفحه 195-208

صیاد اصغری سراسکانرود؛ بهروز خدابنده لو؛ احمد ناصری؛ علی مرادی


7. پهنه بندی آمایشی با استفاده از مدل های ANP و AHP جهت توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان اشنویه

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 19-34

مجتبی یمانی؛ فاطمه یوسفی؛ انور مرادی؛ موسی عباسی؛ محسن برزکار


9. پایش و روندیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه ابرکوه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (2014-1976)

دوره 25، شماره 97، بهار 1395، صفحه 129-146

سید حجت موسوی؛ ابوالفضل رنجبر؛ مهدی، حاصلی


10. تأثیر برنامه ریزی کاربری اراضی بر حمل و نقل شهری

دوره 23، شماره 89، بهار 1393، صفحه 102-105

ایمان قلندریان گل خطمی


11. بررسی کاربری اراضی در شهر مهاباد با استفاده از مدل SWOT

دوره 22، شماره 86، بهار 1392، صفحه 87-99

علی موحد؛ منصور عزیزی؛ نعمت کرده