کلیدواژه‌ها = سامانه اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه حفاظت شده آق داغ برای کاربری جنگلداری

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 205-216

نفیسه رضاپور اندبیلی؛ مرضیه علیخواه اصل


3. ارائه نقشه پهنه بندی مراکز مستعد دفاعی در مناطق جنگلی با تکیه بر AHP و GIS مطالعه موردی: علی آباد کتول- استان گلستان

دوره 24، شماره 95، پاییز 1394، صفحه 81-92

رضا آقاطاهر؛ محمد فلاح ززولی؛ مهرداد زرافشار؛ محسن جعفری


4. مدلسازی آسیب پذیری ساختمان های شهری با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران)

دوره 23، شماره 91، پاییز 1393، صفحه 5-20

یاسر ابراهیمیان قاجاری؛ علی اصغر آل شیخ؛ مهدی مدیری؛ رضا حسنوی؛ مرتضی عباسی