دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اطلاعات جغرافیایی
پایش تغییرات سرعت باد و اثر آن بر جابه جایی و تغییرات تپه های ماسه ای در ریگ لوت

مهران مقصودی؛ محمد فتح اله زاده؛ حمید گنجائیان

دوره 30، شماره 118 ، شهریور 1400، ، صفحه 113-126

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.246137

چکیده
  یکی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر تغییرات مورفولوژی مناطق بیابانی، فراوانی وزش باد به‌دلیل توپوگرافی نسبتاً هموار و فقر پوشش گیاهی و کمبود رطوبت در این مناطق است. در این پژوهش به بررسی خصوصیات باد و تأثیرات آن بر مورفولوژی و جابه‌جایی تپه‌های ماسه‌ای بخشی از ریگ لوت پرداخته می‌شود. برای این امر ابتدا داده‌های ساعتی مربوط به‌سرعت ...  بیشتر

بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات تپه های ماسه ای با جهت باد غالب (مطالعه موردی: ارگ حسن آباد بافق)

محمدجواد قانعی بافقی؛ علیرضا یاراحمدی

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 57-61

چکیده
  هدف اصلی از نگارش این مقاله، ارائه شاخصی علاوه بر شاخص ‌های موجود برای تعیین جهت باد غالب در منطقه (ارگ­ حسن‌ آباد بافق) می ‌باشد. این شاخص در مناطقی که شاخص ‌های دیگر از جمله آمار باد جهت رسم گلباد، تصاویر ماهواره‌­ای و عکس­‌های هوایی کمتر در دسترس می ‌باشد، می ‌تواند مفید واقع گردد. در اجرای این طرح با کمک آمار ایستگاه سینوپتیک ...  بیشتر