کلیدواژه‌ها = شهر
تعداد مقالات: 18
2. مدلسازی آسیب پذیری ساختمان های شهری با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران)

دوره 23، شماره 91، پاییز 1393، صفحه 5-20

یاسر ابراهیمیان قاجاری؛ علی اصغر آل شیخ؛ مهدی مدیری؛ رضا حسنوی؛ مرتضی عباسی


3. بررسی نقش فضاهای شهری در ایجاد هویت شهرهای جدید

دوره 22، 85-1، بهار 1392، صفحه 51-56

مهری اذانی؛ زهره مهدی زاده؛ صباح الخیر حاج نبیان


5. بررسی پدیده سد معبر در پیاده روهای شهری (مطالعه موردی: شهرکرد- خیابان ملت)

دوره 21، شماره 84، زمستان 1391، صفحه 121-132

سید رامین غفاری؛ پژمان محمدی ده چشمه


6. تحلیل جغرافیایی مسکن محلات شهری ایلام

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 92-98

حمیدرضا وارثی؛ مریم عسکری


8. مدیریت بحران شهرها با تأکید بر سیل

دوره 20، شماره 79، پاییز 1390، صفحه 66-73

مسعود تقوایی؛ فهیمه سلیمانی


9. مطالعه و بررسى تأثیرات توسعه شهرى(1) بر محیط زیست

دوره 19، شماره 76، زمستان 1389، صفحه 29-33

اسماعیل صالحی؛ سعید نگهبان؛ زهره جعفریان دهکردی


10. پست مدرنیسم در شهرسازى

دوره 19، شماره 76، زمستان 1389، صفحه 61-66

حسین حاتمی نژاد؛ محمد حسین جانبابانژاد


11. کارکردگرایى و شهر

دوره 19، شماره 74، تابستان 1389، صفحه 48-54

حسین حاتمی نژاد؛ سید عباس رجایی


12. تحلیلى بر نظام شبکه شهرى در شهرستان شهرکرد

دوره 18، شماره 72، زمستان 1388، صفحه 25-27

سید رامین غفاری؛ پژمان محمدی ده چشمه


13. مکان و توسعه شهرى پایدار

دوره 18، شماره 71، پاییز 1388، صفحه 68-71

حجت مهکویی


14. ضرورت‏ ها و چالش ‏هاى تغییر پایتخت در ایران (قسمت اوّل)

دوره 18، شماره 69، بهار 1388، صفحه 41-44

غلامرضا لطیفی؛ علیرضا سامانی


15. استانداردها و مقررات کاربردى در زمینه کاشت درختان و طراحى فضاى سبز در سطح شهر

دوره 17، شماره 65، بهار 1387، صفحه 35-41

مهدی قرخلو؛ محمدحسین جانبابانژاد طوری


17. جغرافیاى شهرى و پست مدرنیسم

دوره 15، شماره 58، تابستان 1385، صفحه 31-34

حسین حاتمی نژاد؛ هادی حکیمی


18. محله گرایى و امنیت

دوره 15، شماره 57، بهار 1385، صفحه 19-25

بهمن کارگر