کلیدواژه‌ها = پدافند غیرعامل
تحلیل مکانی خطرپذیری زیرساخت حیاتی شهر یاسوج

دوره 29، شماره 116، اسفند 1399، صفحه 167-180

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور


ساختار فضایی سکونتگاه های روستایی در نواحی مرزی ایران و ترکیه با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 27، شماره 106، شهریور 1397، صفحه 213-227

علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ علی مجنونی توتاخانه


مکان گزینی پناهگاه های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل-مطالعه موردی: شهر سقز

دوره 26، شماره 104، اسفند 1396، صفحه 129-144

شراره سعیدپور؛ دیمن کاشفی دوست


بررسی و ارزیابی پهنه­ ها و عناصر آسیب پذیر شهر از دیدگاه پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهر سنندج

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 175-190

علی محمدپور؛ امیر حمزه ضرغامی؛ سعید ضرغامی


بررسی آسیب پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 25، شماره 100، اسفند 1395، صفحه 17-34

محمد حسن یزدانی؛ افشار سیدین


تحلیلی بر نقش پدافند غیرعامل در امنیت راهبردی کلانشهرها

دوره 22، شماره 87، آبان 1392، صفحه 87-92

علی جوزی خمسلویی؛ هدی جواهران


بررسى برهم کنش امواج مایکروویو باسطح زمین

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1390، صفحه 28-35

داود مجیدی