کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل آسیب پذیری ابعاد طبیعی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی کلان شهر کرمانشاه در برابر زلزله

دوره 30، شماره 117، بهار 1400، صفحه 223-249

اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی؛ محمد رضا کرمی؛ کیومرث ملکی


2. مکانیابی صنایع با استفاده از روش های ارزیابی چندمعیاره در شهرستان گلپایگان

دوره 29، شماره 116، زمستان 1399، صفحه 151-166

سمیرا افشاری؛ علی لطفی؛ سعید پورمنافی


4. مدلسازی آسیب پذیری ساختمان های شهری با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران)

دوره 23، شماره 91، پاییز 1393، صفحه 5-20

یاسر ابراهیمیان قاجاری؛ علی اصغر آل شیخ؛ مهدی مدیری؛ رضا حسنوی؛ مرتضی عباسی