کلیدواژه‌ها = آشکارسازی تغییرات
پایش و روندیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه ابرکوه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (2014-1976)

دوره 25، شماره 97، خرداد 1395، صفحه 129-146

سید حجت موسوی؛ ابوالفضل رنجبر؛ مهدی، حاصلی


تهیه نقشه سطوح نفوذناپذیر به عنوان یک شاخص زیست محیطی

دوره 21، شماره 83، آبان 1391، صفحه 65-69

آزاده زائری امیرانی؛ علیرضا سفیانیان


مروری بر برخی از روش های آشکارسازی تغییرات با استفاده از داده های سنجش از دور

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 44-49

ملیحه سادات مدنیان؛ علیرضا سفیانیان