کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی کارایی مدل SDSM در شبیه سازی میانگین دمای شهر کرمانشاه

دوره 27، شماره 105، بهار 1397، صفحه 49-62

حسین عساکره؛ حدیث کیانی


2. طبقه بندی اقلیمی استان مازندران بر اساس روش لیتین اسکی

دوره 22، شماره 88، زمستان 1392، صفحه 100-105

محمود داودی؛ ناصر بای؛ امید ابراهیمی


3. تحلیل برخی از مشخصات آماری بارندگی و دما در شهرستان بندرلنگه

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 70-72

فاطمه زابل عباسی؛ مرتضی اثمری سعدآباد