کلیدواژه‌ها = دما
تحلیل اقلیمی تأثیر میانگین فصلی دما بر وقوع جرایم - مطالعه موردی: استان فارس؛ شهرستان های شیراز، آباده، لارستان

دوره 29، شماره 115، آذر 1399، صفحه 179-194

سیدعلی عبادی نژاد؛ محمدرضا پورغلامی سروندانی؛ علی اصغر محمدپور؛ علی اصانلو


ارزیابی کارایی مدل SDSM در شبیه سازی میانگین دمای شهر کرمانشاه

دوره 27، شماره 105، خرداد 1397، صفحه 49-62

حسین عساکره؛ حدیث کیانی


طبقه بندی اقلیمی استان مازندران بر اساس روش لیتین اسکی

دوره 22، شماره 88، بهمن 1392، صفحه 100-105

محمود داودی؛ ناصر بای؛ امید ابراهیمی


تحلیل برخی از مشخصات آماری بارندگی و دما در شهرستان بندرلنگه

دوره 21، شماره 83، آبان 1391، صفحه 70-72

فاطمه زابل عباسی؛ مرتضی اثمری سعدآباد