دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اشاره - چالش های پیش روی جغرافیدانان

مهدی مدیری

دوره 23، شماره 89 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 2-4

چکیده
  علوم جغرافیایی به مکان ومردمی که درآن زندگی می‌ کنند می ‌پردازد. به اینکه مکان چطور از مردمی که درآن زندگی می ‌کنند تأثیرمی ‌پذیرد و برآنها تأثیرمی ‌گذارد. جغرافیا پیرامون مکان درمقیاس ‌های مختلف، ازسطح محلی،ملی، منطقه ‌ای تا جهانی می ‌چرخد. بااینحال یک جغرافیدان باید بداند که رابطه بین مردم ومکان به هیچ وجه رابطه ‌ای یک بعدی ...  بیشتر

رویکرد نوین به مفهوم جهانی شدن از دیدگاه جغرافیای طبیعی

مظفر کاظمی زاد

دوره 21، 84-1 ، اسفند 1391، ، صفحه 31-35

چکیده
  مفهوم جهانی شدن در قلمرو علوم مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. جهانی شدن در حوزه اقتصاد شروع شده و به قلمروهای سیاسی و فرهنگی کشیده شده است. از بین رفتن مرزهای جغرافیایی و کم شدن فاصله­ ها وجه مشترک  دیدگاه های مختلف علوم در مورد جهانی شدن است و این اتفاق نظر وجود دارد که پیشرفت در ارتباطات و فن آوری های اطلاع رسانی عامل مهم در شکل­ ...  بیشتر

جهانی شدن و تحول مفهوم جغرافیا

محمدرئوف حیدر ی فر

دوره 21، 84-1 ، اسفند 1391، ، صفحه 77-89

چکیده
  جهانی شدن در حال اتفاق و پیشروی به سوی آینده‌ای مبهم است. در ارتباط با تأثیر این فرایند بر فضای جغرافیایی دیدگاه‌ه­ای متناقضی وجود دارد؛ گرچه برخی سعی در اثبات اهمیت جغرافیا و ماندگاری و تأثیر آن در زندگی اجتماعی دارند ولی به زعم عده‌­ای دیگر آینده‌ای روشن برای علم جغرافیا و مفهوم سرزمین وجود ندارد. بی‌مکان شدن جریان‌ها، غیر ...  بیشتر

نقش جغرافیا در پیدایش بازی های محلّی

فاطمه دهقان نژاد

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 76-79

چکیده
  بازی‌های محلی، بنا به تحولات محیطی و تغییرات اجتماعی در مواجهه با ورزش‌ ها و بازی‌های جدید، جای خود را به این نوع بازی‌ها داده‌ اند که البته پدیده‌ ای واقعی و در عین حال اجتناب‌ناپذیر است. تلاش برای احیاء بازی‌های محلی تلاشی پسندیده است اما باید دانست که در مواردی این امکان وجود ندارد و در مواردی لزوم آن احساس نمی شود که ما با صرف ...  بیشتر

نگرشى بر جغرافیا و جنسیت

علیرضا عباسی سمنانی؛ حجت مهکویی

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 74-79

چکیده
  بیشتر مردم برداشت‏ هایى مبهم از جغرافیا دارند. اکثر مردم جغرافیا را دانشى مى ‏دانند که صرفا به بررسى کوه، رود و طبیعت مى ‏پردازد. اما از زمانى که جغرافیا به عنوان یک علم و رشته دانشگاهى مطرح شد و در پیشرفت و توسعه مکان ها نقش مهمى را بر عهده گرفت، در میان مردم نیز نسبت به دانش جغرافیا تغییرات و دیدگاه هاى متفاوتى بروز کرد. این رشته ...  بیشتر

جغرافیاى شهرى و پست مدرنیسم

حسین حاتمی نژاد؛ هادی حکیمی

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، ، صفحه 31-34

چکیده
  پست مدرنیسم را فراتر از تجدد خواهى معنى کرده‏ اند و فرزند خلف یا ناخلف مدرنیسم مى‏ باشد. دوران مدرنیسم که برپایه عقل باورى بود و جهانى فراتر از عقل را قبول نداشت تحت تأثیر فیلسوفانى نظیر هگل، کانت، رنه دکارت و قبل از اینها فرانسیس بیکن بود که باعث تحولات عمیقى در عرصه ‏هاى مختلف زندگى بشرى گردید و شاید تنها در این دوران بود که بشر ...  بیشتر