کلیدواژه‌ها = NDVI
ارزیابی توابع مختلف TIMESAT در بازسازی روند فنولوژی پوشش گیاهی - مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد

دوره 31، شماره 122، شهریور 1401، صفحه 135-150

لیلا کرمی؛ سید محمد توکلی صبور؛ علی اصغر تراهی


ارزیابی الگوریتم های مختلف ادغام تصاویر در تهیه نقشه شاخص های گیاهی

دوره 28، شماره 112، اسفند 1398، صفحه 199-217

سارا نخعی نژادفرد؛ حمید غلامی؛ داوود اکبری؛ مت تلفر؛ مرضیه رضایی


تحلیل اثر نوسان اطلس شمالی بر تغییرپذیری پوشش گیاهی ایران

دوره 27، شماره 108، اسفند 1397، صفحه 151-164

محمد رضایی؛ الهام قاسمی فر؛ چنور محمدی


برآورد تغییرات جنگل براساس عوامل اقلیمی با استفاده ازتصاویر ماهواره ای

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 127-137

علی احمدآبادی؛ امان اله فتح نیا؛ سعید رجایی


ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز)

دوره 25، شماره 100، اسفند 1395، صفحه 157-166

سحرناز شکوهی زادگان؛ حسن خسروی؛ حسین آذرنیوند؛ غلامرضا زهتابیان؛ بهزاد رایگانی