کلیدواژه‌ها = امنیت
ساختار فضایی سکونتگاه های روستایی در نواحی مرزی ایران و ترکیه با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 27، شماره 106، شهریور 1397، صفحه 213-227

علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ علی مجنونی توتاخانه


هارپ چیست؟(تکنولوژی سازنده یا مخرب؟)

دوره 22، شماره 87، آبان 1392، صفحه 14-23

حجت مهکویی؛ شهلا حسنی


تبیین نقش فضاهای شهری در پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت

دوره 22، شماره 87، آبان 1392، صفحه 68-76

حسین حاتمی نژاد؛ بابر منصوری؛ محمد فعلی


تحلیلی بر نقش پدافند غیرعامل در امنیت راهبردی کلانشهرها

دوره 22، شماره 87، آبان 1392، صفحه 87-92

علی جوزی خمسلویی؛ هدی جواهران


لزوم مشارکت پلیس در برنامه‏ ریزى شهرى

دوره 20، شماره 78، مرداد 1390، صفحه 57-59

سید علی عبادی نژاد؛ علی اصانلو


محله گرایى و امنیت

دوره 15، شماره 57، اردیبهشت 1385، صفحه 19-25

بهمن کارگر