کلیدواژه‌ها = برنامه ریزى شهرى
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد مدل‏ هاى خطى ساده در برنامه ‏ریزى شهرى

دوره 20، شماره 78، تابستان 1390، صفحه 50-57

احمد پور احمد؛ محمد کمیلی


2. کاربرد GPS در برنامه ریزى شهرى

دوره 17، شماره 65، بهار 1387، صفحه 52-59

مسعود تقوایی؛ الهام امیر حاجلو


3. عوامل طبیعى و بحران هاى شهرى با تأکید بر صاعقه

دوره 16، شماره 64، زمستان 1386، صفحه 57-60

مسعود تقوایی؛ مرتضی فاضلی