کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
تعداد مقالات: 8
1. آینده پژوهی در بافت فرسوده شهری - مطالعه موردی: ناحیه یک، منطقه 9 شهر تهران

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 37-55

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ مرتضی نصرتی هِشی


5. بررسی و ارزیابی بافت فرسوده شهر ایلام با رویکرد مدیریت بحران زلزله

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 111-126

امیر محمودزاده؛ ایران غازی؛ مریم عسکری


7. بررسى مشکلات کالبدى- کارکردى بخش مرکزى شهرهاى سنتى (خرم آباد)

دوره 19، شماره 76، زمستان 1389، صفحه 16-21

حسن افراخته؛ اصغر عبدلی