کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تعداد مقالات: 5
2. ممیزی املاک شهری و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی: شهر نوش آباد

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 99-110

ابوالحسن مدرس زاده برزکی؛ رحیم سرور


3. تحلیلی بر وضعیت فقر شهری (مطالعه موردی: شهر مهاباد)

دوره 23، 90-1، تابستان 1393، صفحه 60-69

منصور عزیزی؛ علی موحد؛ فرزانه ساسانپور؛ نعمت کرده