کلیدواژه‌ها = گردشگری
سطح بندی شهرستان های استان مرکزی از لحاظ زیرساخت های گردشگری

دوره 30، شماره 118، شهریور 1400، صفحه 93-112

مجتبی قدیری معصوم؛ حمید افشاری


ارزیابی جایگاه گردشگری دراقتصادروستایی مطالعه موردی: دهستان مریدان، بخش کومله،شهرستان لنگرود

دوره 27، شماره 108، اسفند 1397، صفحه 225-236

ناصر رضائی؛ فرزاد میرزایی قلعه؛ رحمت الله منشی زاده


مطالعه پتانسیل های اقلیم گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 26، شماره 104، اسفند 1396، صفحه 103-115

سجاد فردوسی؛ حمید رضا شاه محمدی؛ محبوبه جلالی


پهنه بندی آمایشی با استفاده از مدل های ANP و AHP جهت توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان اشنویه

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 19-34

مجتبی یمانی؛ فاطمه یوسفی؛ انور مرادی؛ موسی عباسی؛ محسن برزکار


بررسی فرایند توسعه در منطقه پارک ملی گرمسار با تأکید بر گردشگری

دوره 22، 85-1، خرداد 1392، صفحه 25-32

حیدر لطفی؛ مهدیه مؤمنی؛ اعظم زرندی


تأثیر گردشگری در انتشار گازهای گلخانه ای و معیارهای مقابله با آن

دوره 22، شماره 85، اردیبهشت 1392، صفحه 127-145

حسین محمدی؛ تقی کریمیان؛ مجید رحمانی سریاست


تحلیلی بر ظرفیت سازی گردشگری اجتماع محور

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 7-13

حسین حاتمی نژاد؛ فریاد پرهیز؛ مهرداد کرمی


گردشگری، موضوع علم جغرافیا

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 110-112

پریوش کرمی


خدمات مکان مبنا (LBS) در خدمت مدیریت بازاریابی گردشگری (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1391، صفحه 22-29

حسنعلی فرجی سبکبار؛ سعید آزادی قطار؛ عبدالعلی رضائی