کلیدواژه‌ها = مکانیابی
تعداد مقالات: 13
3. شناسایی مطلوب ترین نقاط جهت احداث سایت گردشگری دریایی - مطالعه موردی: شهرستان تنکابن

دوره 27، شماره 106، تابستان 1397، صفحه 229-239

علیرضا دربان آستانه؛ سجاد فردوسی؛ حمید رضا شاه محمدی


4. مکان گزینی پناهگاه های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل-مطالعه موردی: شهر سقز

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 129-144

شراره سعیدپور؛ دیمن کاشفی دوست


5. مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از روش تلفیقی AHP و GIS مطالعه موردی: منطقه 3 اصفهان

دوره 26، شماره 103، پاییز 1396، صفحه 123-136

زینب علی آبادی؛ مهین نسترن؛ فرزانه پیرانی؛ فرزانه شیخ زاده


6. ارائه نقشه پهنه بندی مراکز مستعد دفاعی در مناطق جنگلی با تکیه بر AHP و GIS مطالعه موردی: علی آباد کتول- استان گلستان

دوره 24، شماره 95، پاییز 1394، صفحه 81-92

رضا آقاطاهر؛ محمد فلاح ززولی؛ مهرداد زرافشار؛ محسن جعفری


7. مکانیابی بهینه محل دفن مواد زاید جامدشهری با استفاده از مدل (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن)

دوره 23، شماره 91، پاییز 1393، صفحه 81-88

کیا بزرگمهر؛ سید یاسر حکیم دوست؛ علی محمدپور زیدی؛ زهرا صیدی


9. الزامات مکانیابی تأسیسات شهری از دیدگاه پدافند غیرعامل

دوره 23، 90-1، تابستان 1393، صفحه 89-93

علی محمدپور؛ سعید ضرغامی


10. بررسی جغرافیایی پیرامون مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهر فاروج)

دوره 23، 90-1، تابستان 1393، صفحه 106-112

محمد معتمدی؛ آرزو قلی نژاد میرعباسی؛ مجتبی ثابت کوشکی نیان؛ حجت حاتمی نژاد


11. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نقش پذیری نهادهای محلی جهت مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی ( شهرستان قیروکارزین )

دوره 23، شماره 89، بهار 1393، صفحه 46-53

سیده فاطمه حسینی؛ محمد سلیمانی؛ فرهاد عزیزپور؛ زهرا پربار


12. مکانیابی ایستگاه ‌های آتش ‌نشانی با استفاده از تلفیق منطقFuzzy و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: ناحیه 1 منطقه 10 تهران)

دوره 23، شماره 89، بهار 1393، صفحه 88-98

مرضیه خان احمدی؛ مهدی عربی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ هانی رضائیان


13. بررسی کاربری اراضی در شهر مهاباد با استفاده از مدل SWOT

دوره 22، شماره 86، بهار 1392، صفحه 87-99

علی موحد؛ منصور عزیزی؛ نعمت کرده