کلیدواژه‌ها = خشکسالی
پهنه بندی خشکسالی دراستان هرمزگان با استفاده از روش های آماری

دوره 22، 86-1، مرداد 1392، صفحه 23-29

نسرین نیک اندیش؛ عباسعلی آروین؛ وجیهه شهسواری؛ فرشاد سلیمانی