کلیدواژه‌ها = سرزمین
تعداد مقالات: 2
1. جهانی شدن و تحول مفهوم جغرافیا

دوره 21، 84-1، زمستان 1391، صفحه 77-89

محمدرئوف حیدر ی فر


2. فناوری در مرز همزیستی ژئوپلیتیک و ژئو اکونومی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1390، صفحه 88-96

محمد رئوف حیدری فر؛ حمیدرضا جلیلیان