کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
تعداد مقالات: 4
1. جهان شهرها و نقشه های جدید ژئوپلیتیکی

دوره 24، شماره 95، پاییز 1394، صفحه 63-80

یاشار ذکی؛ عاطفه گلفشان


2. نئولیبرالیسم و تأثیر آن بر فضای شهری (مطالعه موردی: شهرهای انگلستان)

دوره 22، 85-1، بهار 1392، صفحه 18-24

حسین حاتمی نژاد؛ امین فرجی ملائی


4. جهانی شدن و تحول مفهوم جغرافیا

دوره 21، 84-1، زمستان 1391، صفحه 77-89

محمدرئوف حیدر ی فر