کلیدواژه‌ها = توسعه
ارزیابی توان اکولوژیک با هدف توسعه گردشگری پایدار با بهره گیری از روش های WLC و فازی در محیط GIS - مطالعه موردی: شهرستان نیشابور

دوره 29، شماره 115، آذر 1399، صفحه 161-177

علی اکبر عنابستانی؛ هدایت ا... نوری زمان آبادی؛ معصومه ملانوروزی


استراتژی های توسعه مناطق مرزی با رویکرد آمایش سرزمین (ناحیه مطالعاتی: ارومیه - سلماس)

دوره 26، شماره 104، اسفند 1396، صفحه 173-184

حاتم پرنیان؛ کرامت الله زیاری؛ محمد میره ای؛ مهدی مدیری


تحلیل راهبردی تحولات فضایی-کارکردی در پهنه حریم جنوبی کلانشهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان های ری و اسلامشهر)

دوره 25، شماره 98، شهریور 1395، صفحه 57-72

حمید بحیرایی؛ رحیم سرور؛ بهمن کارگر؛ عبدالرضا فرجی راد


بررسی پایداری توسعه زیست محیطی با استفاده از آزمون های آماری در شهرستا ن های استان مرزی خوزستان

دوره 23، شماره 90، شهریور 1393، صفحه 72-61

سعید ملکی؛ رضا احمدی؛ سجاد منفرد؛ محمد معتوگی


نقش عوامل ژئوپولیتیک در توسعه استان سیستان و بلوچستان

دوره 22، 86-1، مرداد 1392، صفحه 74-82

عزت اله قاسمی فر؛ سیامک تقی زاده


بررسی روند تاریخی صدور سند مالکیت مسکونی روستایی در ایران

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 36-43

مجتبی قدیری معصوم؛ سهیلا ایرانخواه خانقاه


مسائل زیست محیطى در توسعه روستایى

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 89-91

علی حسنوندی


گذرى اجمالى بر رویکردها و راهبردهاى توسعه روستایى

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1390، صفحه 36-43

اصغر نوروزی آورگانی


مطالعه و بررسى تأثیرات توسعه شهرى(1) بر محیط زیست

دوره 19، شماره 76، بهمن 1389، صفحه 29-33

اسماعیل صالحی؛ سعید نگهبان؛ زهره جعفریان دهکردی