کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 3
2. بررسی پایداری توسعه زیست محیطی با استفاده از آزمون های آماری در شهرستا ن های استان مرزی خوزستان

دوره 23، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 72-61

سعید ملکی؛ رضا احمدی؛ سجاد منفرد؛ محمد معتوگی