کلیدواژه‌ها = ژئوتوریسم
تعداد مقالات: 7
1. توسعه یک سامانه برنامه ریزی گردشگری بر پایه مدیریت زمانی و مکانی

دوره 24، شماره 93، بهار 1394، صفحه 41-52

زهرا بهاری سجهرود؛ محمد طالعی


3. معرفی و شناخت قابلیت های محیطی- گردشگری غار آویشو ماسال گیلان

دوره 22، شماره 85، بهار 1392، صفحه 97-109

محمدتقی رهنمایی؛ بهمن رمضانی گورابی؛ سحرالسادات رضوی ضیابری


5. بررسی ژئومورفولوژیکی استان ایلام از منظرگاه ژئومورفوتوریسم با تأکید بر تنگه های استان

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 104-109

مهدی احمدی؛ امید ابراهیمی؛ آرمان قیسوندی


6. بررسى قابلیت هاى ژئوتوریستى ناحیه ‏ى مرنجاب

دوره 19، شماره 73، بهار 1389، صفحه 53-59

رضا خیرخواه آرانی


7. ژئوتوریسم دریچه‏ اى نو به سوى توسعه صنعت گردشگرى ایران

دوره 16، شماره 64، زمستان 1386، صفحه 61-64

مهران مقصودی؛ بهرام نکوئی صدری