کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی جایگاه گردشگری دراقتصادروستایی مطالعه موردی: دهستان مریدان، بخش کومله،شهرستان لنگرود

دوره 27، شماره 108، زمستان 1397، صفحه 225-236

ناصر رضائی؛ فرزاد میرزایی قلعه؛ رحمت الله منشی زاده


3. مسائل زیست محیطى در توسعه روستایى

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 89-91

علی حسنوندی