کلیدواژه‌ها = GPS
تعداد مقالات: 6
2. آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه دائمی GPS با استفاده از اتورگرسیو میانگین متحرک

دوره 25، شماره 97، بهار 1395، صفحه 5-13

فریدون نوبخت ارسی؛ عبدالرضا صفری؛ محمدعلی شریفی


4. کاربرد GPS در برنامه ریزى شهرى

دوره 17، شماره 65، بهار 1387، صفحه 52-59

مسعود تقوایی؛ الهام امیر حاجلو