کلیدواژه‌ها = کریجینگ
تحلیل مکانی بارش ­ رگباری استان مازندران در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 191-203

سید یاسر حکیم دوست؛ علی محمد پورزیدی؛ محمد صالح گرامی