کلیدواژه‌ها = تصاویر ماهواره ای
تحلیل فرآیند گسترش و الگویابی فضا در محورهای برون شهری کلان شهر تهران ، مورد مطالعه: محور تهران-ایوانکی

دوره 30، شماره 120، اسفند 1400، صفحه 121-137

ایلیا لعلی نیت؛ موسی کمانرودی کجوری؛ تاج الدین کرمی


آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری منطقه طالقان با استفاده از سنجش از دور

دوره 22، شماره 87، آبان 1392، صفحه 29-31

واحد کیانی؛ جهانگیر فقهی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ افشین علیزاده شعبانی


استخراج خودکار دکل‌های انتقال برق به کمک تصاویر ماهواره‌ای سنجنده‌ی IRS P5

دوره 21، شماره 84، اسفند 1391، صفحه 145-156

شهاب الدین شرافتی؛ منوچهر معصومی