کلیدواژه‌ها = مهاباد
تعداد مقالات: 2
2. تحلیلی بر وضعیت فقر شهری (مطالعه موردی: شهر مهاباد)

دوره 23، 90-1، تابستان 1393، صفحه 60-69

منصور عزیزی؛ علی موحد؛ فرزانه ساسانپور؛ نعمت کرده