کلیدواژه‌ها = روستا
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر صدور سند مالکیت مساکن روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی : روستاهای آهار ، گلدسته)

دوره 23، شماره 89، بهار 1393، صفحه 5-16

سهیلا ایرانخواه؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مسعود مهدوی


2. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نقش پذیری نهادهای محلی جهت مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی ( شهرستان قیروکارزین )

دوره 23، شماره 89، بهار 1393، صفحه 46-53

سیده فاطمه حسینی؛ محمد سلیمانی؛ فرهاد عزیزپور؛ زهرا پربار


4. بررسی روند تاریخی صدور سند مالکیت مسکونی روستایی در ایران

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 36-43

مجتبی قدیری معصوم؛ سهیلا ایرانخواه خانقاه


5. مدیریت مواد زاید محیط زیست روستا و نقش آن در توسعه پایدار با تأکید بر مشارکت های مردمی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1390، صفحه 72-78

محمد قاسمی سیانی؛ حسین کلانتری خلیل آباد


6. اثرات مثبت و منفى فناورى اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایى

دوره 19، شماره 73، بهار 1389، صفحه 34-41

آئیژ عزمی؛ مجتبی قدیری معصوم