کلیدواژه‌ها = AHP
تحلیل مکان مبنا و چندجانبه نوع کشت بهینه در قطعات مزروعی دشت قیقاج

دوره 31، شماره 122، شهریور 1401، صفحه 87-110

میلاد علیزاده بدرش؛ فرهاد حسینعلی


شناسایی مطلوب ترین نقاط جهت احداث سایت گردشگری دریایی - مطالعه موردی: شهرستان تنکابن

دوره 27، شماره 106، شهریور 1397، صفحه 229-239

علیرضا دربان آستانه؛ سجاد فردوسی؛ حمید رضا شاه محمدی


بررسی و ارزیابی بافت فرسوده شهر ایلام با رویکرد مدیریت بحران زلزله

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 111-126

امیر محمودزاده؛ ایران غازی؛ مریم عسکری


بررسی و ارزیابی پهنه­ ها و عناصر آسیب پذیر شهر از دیدگاه پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهر سنندج

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 175-190

علی محمدپور؛ امیر حمزه ضرغامی؛ سعید ضرغامی


پهنه ‏بندى زمین براى توسعه فیزیکى شهر شیراز با استفاده از GIS و AHP

دوره 18، شماره 72، بهمن 1388، صفحه 32-39

سید حسن صدوق ونینی؛ جمیله توکلی نیا؛ امید زارعی