کلیدواژه‌ها = مناطق شهری
تعداد مقالات: 2
1. بهبود طبقه بندی منطقه شهری با استفاده از تلفیق تصاویر اپتیک چندباندی و لایدار با قدرت تفکیک مکانی بالا

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 55-75

علیرضا ارفته؛ طاهر رضا محمد؛ علی حسینقلی زاده؛ احسان حقوقی فرد