کلیدواژه‌ها = فتوگرامتری
تعداد مقالات: 2
1. بهینه سازی مدل ریاضی فوریه به کمک الگوریتم ژنتیک جهت مدل سازی رفتار خطای هندسی در دوربین های رقومی هوایی

دوره 23، شماره 92، زمستان 1393، صفحه 95-109

هادی باباپور؛ مهدی مختارزاده؛ محمد جواد ولدان زوج؛ مهدی مدیری


2. سیستم لیدار موج-پیوسته و کاربردهای آن

دوره 20، شماره 80، زمستان 1390، صفحه 34-39

محسن حسن زاده شاهراجی؛ علی محمدزاده؛ کوروش خوش الهام