کلیدواژه‌ها = سلف کالیبراسیون
تعداد مقالات: 2
1. مثلث بندی هوایی براساس تصاویررقومی،GPS/IMU و پارامترهای بهینه شده سلف کالیبراسیون توسط الگوریتم ژنتیک

دوره 29، شماره 115، پاییز 1399، صفحه 71-83

سعید صادقیان؛ اصغر میلان؛ حامد احمدی مسینه؛ روح اله کریمی


2. بهینه سازی مدل ریاضی فوریه به کمک الگوریتم ژنتیک جهت مدل سازی رفتار خطای هندسی در دوربین های رقومی هوایی

دوره 23، شماره 92، زمستان 1393، صفحه 95-109

هادی باباپور؛ مهدی مختارزاده؛ محمد جواد ولدان زوج؛ مهدی مدیری