کلیدواژه‌ها = سامانه اطلاعات مکانی
تعداد مقالات: 5
2. توسعه یک هستان شناسی جغرافیایی برای استفاده در کاربردهای نظامی

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 5-17

لیلا ثروتی؛ محمدرضا ولوی؛ مریم حورعلی


3. طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه در مدیریت امداد شبکه های توزیع برق

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 59-69

فرزاد فروزانی؛ محمدرضا ملک؛ علی اسماعیلی


5. توسعه یک سامانه برنامه ریزی گردشگری بر پایه مدیریت زمانی و مکانی

دوره 24، شماره 93، بهار 1394، صفحه 41-52

زهرا بهاری سجهرود؛ محمد طالعی