کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
تعداد مقالات: 5
3. طراحی یک سیستم توصیه گر بافت آگاه در شرایط آلودگی هوا

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 61-71

بی بی مریم سجادیان جاغرق؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ


5. مدیریت آلودگی هوای شهرها و جایگاه قانونی شهرداری ها

دوره 22، شماره 85، بهار 1392، صفحه 59-78

حسین نجفی؛ رسول افضلی؛ حسین حاتمی نژاد؛ رقیه شمسی