کلیدواژه‌ها = تحلیل ترمودینامیکی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ترمودینامیکی پدیده تگرگ در شمال غرب کشور (2009-1992)و ارائه مدل ناپایداری

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 183-198

سیدحسین میرموسوی؛ زهرا حیدری منفرد؛ شهاب شفیعی