دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نیازمندی ‌های امنیتی و مطالبات استان کرمانشاه در جهت بهبود کنترل مرز

محمدرئوف حیدری فر؛ ناصر رضایی

دوره 23، شماره 89 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 32-42

چکیده
  روند مسائل امنیتی در مرزهای غربی کشور از جمله استان کرمانشاه حاکی از وجود پاره ‌‌ای مشکلات و تهدیدات ناشی از خصیصه ذاتی مرز است. این تحقیق با ماهیتی جغرافیایی تلاش می‌ ‌کند تا مطالعه ‌‌ای مناسب از شرایط جغرافیایی- سیاسی مرزهای استان کرمانشاه ارائه دهد و با شناخت هرچه بیشتر امکانات و تسهیلات موجود در مرز به مدیریت تهدیدات و فرصت ...  بیشتر

هارپ چیست؟(تکنولوژی سازنده یا مخرب؟)

حجت مهکویی؛ شهلا حسنی

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 14-23

چکیده
  پیشرفت تکنولوژی امروزه به حدی در کشورهای صنعتی و فرا صنعتی دنبال می‌­شود و این کشورها به سطوحی از آن دست یافته‌اند که در یک نگاه شاید باور آن سخت باشد که روزی در این کره خاکی انسان حتی قادر به برآوردن برخی از نیازهای اولیه مانند ساختن یک سر پناه امن نبوده است. در هزاره سوم دست یابی انسان به اطلاعات موجب پیشرفت تکنولوژی و ایجاد تحولات ...  بیشتر