کلیدواژه‌ها = رگرسیون
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه بارش و رواناب در حوضه گوجان (سرشاخه کارون)

دوره 21، شماره 81، بهار 1391، صفحه 38-40

امیر گندمکار؛ توران رئیسی


3. کاربرد روش هاى آمارى در پژوهش‏ هاى جغرافیاى شهرى

دوره 15، شماره 58، تابستان 1385، صفحه 18-21

محمد اسکندری نوده؛ احمد پور احمد