کلیدواژه‌ها = دریای خزر
شناسایی مطلوب ترین نقاط جهت احداث سایت گردشگری دریایی - مطالعه موردی: شهرستان تنکابن

دوره 27، شماره 106، شهریور 1397، صفحه 229-239

علیرضا دربان آستانه؛ سجاد فردوسی؛ حمید رضا شاه محمدی


تعیین آسیب پذیری و ریسک مخاطرات فرسایشی بندر آستارا

دوره 26، شماره 104، اسفند 1396، صفحه 45-55

همایون خوشروان؛ سورنا قاسمی نژاد؛ فائضه سلامی


مطالعه پتانسیل های اقلیم گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 26، شماره 104، اسفند 1396، صفحه 103-115

سجاد فردوسی؛ حمید رضا شاه محمدی؛ محبوبه جلالی