کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 65
3. تحلیل آسیب پذیری ابعاد طبیعی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی کلان شهر کرمانشاه در برابر زلزله

دوره 30، شماره 117، بهار 1400، صفحه 223-249

اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی؛ محمد رضا کرمی؛ کیومرث ملکی


5. تحلیل فضایی کاربری های چندمنظوره شهری با تلفیق روش MCDM و GIS ؛ مطالعه موردی: پناهگاه های اضطراری شهر سراوان

دوره 29، شماره 116، زمستان 1399، صفحه 103-118

کاظم برهانی؛ اشرف عظیم زاده ایرانی؛ امیرحسین الهامی


6. تحلیل مکانی خطرپذیری زیرساخت حیاتی شهر یاسوج

دوره 29، شماره 116، زمستان 1399، صفحه 167-180

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور


9. پهنه بندی استعداد وقوع زمین لغزش در منطقه رودبار به روش LNSF

دوره 28، شماره 112، زمستان 1398، صفحه 19-33

رضا امین عطایی؛ سحر اخوان؛ امیرهوشنگ نظامیوند چگینی


11. پهنه بندی احتمال وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و ارزش اطلاعات در محیط GIS - مطالعه موردی: بخش رودبار الموت شرقی- استان قزوین

دوره 28، شماره 112، زمستان 1398، صفحه 123-136

محمد فلاح ززولی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ؛ مهدی مدیری؛ حسین آقامحمدی


12. تخمین شاخص ضریب دید به آسمان (SVF)مقایسه ای تجربی از مدل های درون یابی

دوره 28، شماره 111، پاییز 1398، صفحه 97-117

عبدالحسین ظریفیان مهر؛ لعلا جهانشاهلو؛ حسین ذبیحی؛ بهلول علیجانی


14. بررسی مکانمند انتشار آلودگی مواد نفتی در منابع آب زیرزمینی با استفاده از تحلیلگر زمین آمار در دشت شازند

دوره 27، شماره 108، زمستان 1397، صفحه 35-44

شراره پور ابراهیم؛ مهرداد هادی پور؛ مهدی مردیان؛ امیر انصاری


15. تلفیق مدل چند عامله و اتوماتای سلولی نامنظم برای شبیه سازی رشد شهری

دوره 27، شماره 108، زمستان 1397، صفحه 61-76

مهرداد بیجندی؛ علی اصغر آل شیخ؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی


18. شناسایی مطلوب ترین نقاط جهت احداث سایت گردشگری دریایی - مطالعه موردی: شهرستان تنکابن

دوره 27، شماره 106، تابستان 1397، صفحه 229-239

علیرضا دربان آستانه؛ سجاد فردوسی؛ حمید رضا شاه محمدی


20. ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان اردبیل با استفاده از شاخص TCI و تکنیکGIS

دوره 27، شماره 105، بهار 1397، صفحه 159-170

محمد جعفری؛ محمد سلمانی مقدم


21. ناحیه بندی و پیش بینی پتانسیل انرژی باد در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 186-196

زهره مریانجی؛ سید اکبر حسینی؛ حامد عباسی


22. تحلیل پراکنش تصادفات جاده ای منجر به فوت با رویکرد اقلیمی مطالعه موردی: استان اردبیل

دوره 26، شماره 103، پاییز 1396، صفحه 83-97

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهار برج؛ سعیده علوی؛ علی جسارتی


24. ممیزی املاک شهری و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی: شهر نوش آباد

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 99-110

ابوالحسن مدرس زاده برزکی؛ رحیم سرور


25. بررسی و ارزیابی بافت فرسوده شهر ایلام با رویکرد مدیریت بحران زلزله

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 111-126

امیر محمودزاده؛ ایران غازی؛ مریم عسکری