کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 53
2. بررسی مکانمند انتشار آلودگی مواد نفتی در منابع آب زیرزمینی با استفاده از تحلیلگر زمین آمار در دشت شازند

دوره 27، شماره 108، زمستان 1397، صفحه 35-44

شراره پور ابراهیم؛ مهرداد هادی پور؛ مهدی مردیان؛ امیر انصاری


3. تلفیق مدل چند عامله و اتوماتای سلولی نامنظم برای شبیه سازی رشد شهری

دوره 27، شماره 108، زمستان 1397، صفحه 61-76

مهرداد بیجندی؛ علی اصغر آل شیخ؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی


5. شناسایی مطلوب ترین نقاط جهت احداث سایت گردشگری دریایی - مطالعه موردی: شهرستان تنکابن

دوره 27، شماره 106، تابستان 1397، صفحه 229-239

علیرضا دربان آستانه؛ سجاد فردوسی؛ حمید رضا شاه محمدی


7. ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان اردبیل با استفاده از شاخص TCI و تکنیکGIS

دوره 27، شماره 105، بهار 1397، صفحه 159-170

محمد جعفری؛ محمد سلمانی مقدم


9. ناحیه بندی و پیش بینی پتانسیل انرژی باد در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 186-196

زهره مریانجی؛ سید اکبر حسینی؛ حامد عباسی


11. تحلیل پراکنش تصادفات جاده ای منجر به فوت با رویکرد اقلیمی مطالعه موردی: استان اردبیل

دوره 26، شماره 103، پاییز 1396، صفحه 83-97

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهار برج؛ سعیده علوی؛ علی جسارتی


12. ممیزی املاک شهری و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی: شهر نوش آباد

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 99-110

ابوالحسن مدرس زاده برزکی؛ رحیم سرور


13. ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه حفاظت شده آق داغ برای کاربری جنگلداری

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 205-216

نفیسه رضاپور اندبیلی؛ مرضیه علیخواه اصل


14. بررسی و ارزیابی بافت فرسوده شهر ایلام با رویکرد مدیریت بحران زلزله

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 111-126

امیر محمودزاده؛ ایران غازی؛ مریم عسکری


16. بهبود دقت تعیین موقعیت در شبکه بی سیم مبتنی برکشف الگو در محیط مسقف

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 109-117

محسن احمدخانی؛ محمدرضا ملک


18. ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت های شهری با استفاده از ANP و GIS (مطالعه موردی: شهر سمیرم)

دوره 25، شماره 100، زمستان 1395، صفحه 129-146

سید علی علوی؛ سید مصطفی حسینی؛ فریبا بهرامی؛ مهراب عاشورلو


19. پهنه بندی احتمال رخداد بیشینه بارش روزانه در استان همدان

دوره 25، شماره 100، زمستان 1395، صفحه 89-96

زهره مریانجی؛ حامد عباسی


20. طراحی سامانه واکنش اضطراری در مدیریت بحران های طبیعی (زلزله) با استفاده از تله ژئوانفورماتیک

دوره 25، شماره 97، بهار 1395، صفحه 15-28

حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهدی مدیری؛ رضا آقاطاهر؛ سیامک تقی زاده قلعه جوقی؛ سعید رحیمی


21. طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی مردم گستر برای شبکه آب شهری

دوره 24، شماره 95، پاییز 1394، صفحه 5-16

حمید باقری؛ محمدرضا ملک؛ علی اسماعیلی؛ مهدیه قدسی نژاد


23. ارائه نقشه پهنه بندی مراکز مستعد دفاعی در مناطق جنگلی با تکیه بر AHP و GIS مطالعه موردی: علی آباد کتول- استان گلستان

دوره 24، شماره 95، پاییز 1394، صفحه 81-92

رضا آقاطاهر؛ محمد فلاح ززولی؛ مهرداد زرافشار؛ محسن جعفری


24. توسعه یک سامانه برنامه ریزی گردشگری بر پایه مدیریت زمانی و مکانی

دوره 24، شماره 93، بهار 1394، صفحه 41-52

زهرا بهاری سجهرود؛ محمد طالعی


25. پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوئن 2012)

دوره 23، شماره 91، پاییز 1393، صفحه 69-80

محمد فلاح ززولی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ فریبرز احمدی دهکاء