کلیدواژه‌ها = GIS
سنجش و ارزیابی میزان پراکنده رویی در نواحی ساحلی - مورد مطالعه: شهرستان بابلسر

دوره 31، شماره 121، خرداد 1401، صفحه 161-175

عامر نیک پور؛ حمید عمونیا؛ ساحله شکری


ارزیابی مناطق مناسب برای کشت گندم در دشت باغه شهرستان شوش ، با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 30، شماره 120، اسفند 1400، صفحه 201-216

زینب ظاهری عبده وند؛ مرضیه مکرم؛ فاطمه مسکینی ویشکایی


تحلیل و پهنه بندی مخاطره سیل - مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان

دوره 30، شماره 119، آذر 1400، صفحه 159-173

فرزانه ساسان پور؛ فاطمه محبی؛ امیرحسین کاظم


تحلیل آسیب پذیری ابعاد طبیعی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی کلان شهر کرمانشاه در برابر زلزله

دوره 30، شماره 117، خرداد 1400، صفحه 223-249

اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی؛ محمد رضا کرمی؛ کیومرث ملکی


تحلیل فضایی کاربری های چندمنظوره شهری با تلفیق روش MCDM و GIS ؛ مطالعه موردی: پناهگاه های اضطراری شهر سراوان

دوره 29، شماره 116، اسفند 1399، صفحه 103-118

کاظم برهانی؛ اشرف عظیم زاده ایرانی؛ امیرحسین الهامی


تحلیل مکانی خطرپذیری زیرساخت حیاتی شهر یاسوج

دوره 29، شماره 116، اسفند 1399، صفحه 167-180

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور


پهنه بندی استعداد وقوع زمین لغزش در منطقه رودبار به روش LNSF

دوره 28، شماره 112، اسفند 1398، صفحه 19-33

رضا امین عطایی؛ سحر اخوان؛ امیرهوشنگ نظامیوند چگینی


پهنه بندی احتمال وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و ارزش اطلاعات در محیط GIS - مطالعه موردی: بخش رودبار الموت شرقی- استان قزوین

دوره 28، شماره 112، اسفند 1398، صفحه 123-136

محمد فلاح ززولی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ؛ مهدی مدیری؛ حسین آقامحمدی


تخمین شاخص ضریب دید به آسمان (SVF)مقایسه ای تجربی از مدل های درون یابی

دوره 28، شماره 111، آذر 1398، صفحه 97-117

عبدالحسین ظریفیان مهر؛ لعلا جهانشاهلو؛ حسین ذبیحی؛ بهلول علیجانی


بررسی مکانمند انتشار آلودگی مواد نفتی در منابع آب زیرزمینی با استفاده از تحلیلگر زمین آمار در دشت شازند

دوره 27، شماره 108، اسفند 1397، صفحه 35-44

شراره پور ابراهیم؛ مهرداد هادی پور؛ مهدی مردیان؛ امیر انصاری


تلفیق مدل چند عامله و اتوماتای سلولی نامنظم برای شبیه سازی رشد شهری

دوره 27، شماره 108، اسفند 1397، صفحه 61-76

مهرداد بیجندی؛ علی اصغر آل شیخ؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی


شناسایی مطلوب ترین نقاط جهت احداث سایت گردشگری دریایی - مطالعه موردی: شهرستان تنکابن

دوره 27، شماره 106، شهریور 1397، صفحه 229-239

علیرضا دربان آستانه؛ سجاد فردوسی؛ حمید رضا شاه محمدی


ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان اردبیل با استفاده از شاخص TCI و تکنیکGIS

دوره 27، شماره 105، خرداد 1397، صفحه 159-170

محمد جعفری؛ محمد سلمانی مقدم