کلیدواژه‌ها = همبستگی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی و تحلیل ارتباط زمانی و مکانی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان تهران

دوره 24، شماره 96، زمستان 1394، صفحه 113-120

حامد اسکندری دامنه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ علی آذره


3. بررسی رابطه بارش و رواناب در حوضه گوجان (سرشاخه کارون)

دوره 21، شماره 81، بهار 1391، صفحه 38-40

امیر گندمکار؛ توران رئیسی