کلیدواژه‌ها = توریسم
تعداد مقالات: 9
3. تحلیل و ارزیابى پتانسیل‏ ها و راهبردهاى توسعه اکوتوریسم در منطقه ریجاب (استان کرمانشاه)

دوره 20، شماره 78، تابستان 1390، صفحه 43-50

مهدی مدیری؛ جبار سلیمی منش؛ محمد عباسی؛ سجاد باقری سید شکری


4. مطالعه شرایط اقلیمى شهر شیراز به منظور توسعه توریسم بااستفاده از روش TCI

دوره 20، شماره 78، تابستان 1390، صفحه 74-79

مینا بابازاده؛ فاطمه نرگس زار


5. بررسى قابلیت هاى ژئوتوریستى ناحیه ‏ى مرنجاب

دوره 19، شماره 73، بهار 1389، صفحه 53-59

رضا خیرخواه آرانی


6. بررسى پتانسیل‏ هاى توریستى شیراز و ارائه راهکارهایى به منظور تقویت آن

دوره 19، شماره 73، بهار 1389، صفحه 78-82

محمود مهدی نژاد؛ بهنام مغانی رحیمی


7. جاذبه ‏هاى گردشگرى طبیعت با تأکید بر ایران

دوره 18، شماره 70، تابستان 1388، صفحه 44-47

مرتضی توکلی؛ امان گلدی شرافت سید


8. ژئوتوریسم دریچه‏ اى نو به سوى توسعه صنعت گردشگرى ایران

دوره 16، شماره 64، زمستان 1386، صفحه 61-64

مهران مقصودی؛ بهرام نکوئی صدری


9. گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد

دوره 14، شماره 55، پاییز 1384، صفحه 13-16

مسعود تقوایی؛ بهنام مغانی