کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
مدل سازی زوال درختان بلوط با استفاده از شبکه­ های عصبی مصنوعی

دوره 28، شماره 110، شهریور 1398، صفحه 65-76

علی اصغر آل شیخ؛ سعید مهری


آشکارسازی تغییرات کاربری / پوشش اراضی شهر گنبد کاووس با استفاده از سنجش از دور

دوره 26، شماره 103، آبان 1396، صفحه 147-160

محمدرحیم رهنماء؛ محمد اجزاشکوهی؛ بهنام عطا